ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ½E€¼‹…合é‡?厂家,ä»äh ¼) - 安阳市卓创冶金材料有限公å?/title> <meta name="keywords" content="莱特币价格持续稳定上涨,莱特币行情今日价格上涨,莱特币行情价格" /> <meta name="description" content="ÓñϪ¶¸ÃÙ½ðÈÚ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾²úƷչʾ莱特币行情监控,莱特币价格图,莱特币价格能涨到1000吗,2012年莱特币价格,莱特币行情 同步,莱特币行情监控,莱特币行情分析,2019莱特币行情,比特币莱特币价格,12年莱特币价格走势图" /> <link type="text/css" href="/template/zhuochuang/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/zhuochuang/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/zhuochuang/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhuochuang/js/dtlb123.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhuochuang/js/DrawImage.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="topNav"> <div class="topNavSe"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22694/stat/"></script> <a>安阳市卓创冶金材料有限公åæ€Ø“您免è´ÒŽä¾?a href="/">快换水口</a>ã€?a href="/supply/">定径水口</a>ã€?a href="/news/">¼‹…碳合金ç?/a>½{‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯ï¼Œæ•¬è¯·å…Ïx³¨åQ?</a> <div class="search"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误‚¾“入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/zhuochuang/images/search_button.jpg" class="search_button"> </Form> </div> </div> </div> <div class="topCen"> <div class="fl logo"><a href="http://www.mzcfa.tw" title="快换水口"><img src="/uploads/logo/20181227112525.png" alt="快换水口" /></a></div> <div class="tubiao"><img src="/template/zhuochuang/images/tubiao.png"></div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <div class="fl mt5"><img src="/template/zhuochuang/images/tel.jpg" alt="咨询热线"/></div> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">0372-5660266</p> </h3> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/" rel="nofollow" class="cur" title="¾|‘站首页">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/about/" rel="nofollow" title="关于我们">关于我们</a> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/supply/" rel="nofollow" title="产品中心">产品中心</a> <ul class="submenu"> <li> <a href="http://www.mzcfa.tw/nhcljl" title="耐火材料¾pÕdˆ—" rel="nofollow">耐火材料¾pÕdˆ—</a> </li> <li> <a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl" title="合金¾pÕdˆ—" rel="nofollow">合金¾pÕdˆ—</a> </li> <li> <a href="http://www.mzcfa.tw/zzfl" title=" 铔R€ è¾…æ–? rel="nofollow"> 铔R€ è¾…æ–?/a> </li> <li> <a href="http://www.mzcfa.tw/jt" title="其它" rel="nofollow">其它</a> </li> </li> </ul> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/news/" rel="nofollow" title="新闻动æ€?>新闻动æ€?/a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/about/about2.html" rel="nofollow" title="质量体系">质量体系</a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a href="http://www.topzircon.com/">English</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20181227110616.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181227110627.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190104031018.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">产品中心</span> <p class="fs16 font_a">PRODUCT CENTER</p> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt><a href="http://www.mzcfa.tw/nhclcp/" title="耐火材料产品">耐火材料产品</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhclcp/sb/" title="塞棒" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">塞棒</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhclcp/zjbzlkhjg/" title="中间包水口快换机æž? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">中间包水口快换机æž?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhclcp/zjbjxgszdl/" title="中间包碱性干式振动料" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">中间包碱性干式振动料</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhclcp/zjbzz/" title="中间包åñ”ç ? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">中间包åñ”ç ?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhclcp/yzgx/" title="优质锆芯" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">优质锆芯</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhclcp/khsk/" title="快换水口" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">快换水口</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhclcp/djsk/" title="定径水口" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">定径水口</a></dt> <dt><a href="http://www.mzcfa.tw/tgjjg/" title="铁合金加å·?>铁合金加å·?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/g/" title="¼‹…é’™" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…é’™</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/gz/" title="¼‹…渣" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…渣</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/thg25/" title="¼„›_Œ–¼‹? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼„›_Œ–¼‹?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/gtgj/" title="¼‹…碳合金" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…碳合金</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/xggj/" title="½E€¼‹…合é‡? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">½E€¼‹…合é‡?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/tyj/" title="脱氧å‰? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">脱氧å‰?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/glbg/" title="¼‹…铝钡钙" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…铝钡钙</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/gbg/" title="¼‹…é’¡é’? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…é’¡é’?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/glg/" title="¼‹…铝é’? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…铝é’?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/glb/" title="¼‹…铝é’? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…铝é’?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/gm/" title="¼‹…é”°" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…é”°</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/tgjjg/gt/" title="¼‹…铁" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…铁</a></dt> <dt><a href="http://www.mzcfa.tw/zzfl/" title=" 铔R€ è¾…æ–?> 铔R€ è¾…æ–?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/zzfl/jzj/" title="集渣å‰? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">集渣å‰?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/zzfl/yyk/" title="孕育å? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">孕育å?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/zzfl/qhj/" title="球化å‰? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">球化å‰?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/zzfl/yyj/" title="孕育å‰? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">孕育å‰?/a></dt> <dt><a href="http://www.mzcfa.tw/gtgjag/" title="¼‹…碳合金厂家">¼‹…碳合金厂家</a></dt> </dl> </div> <div class="lxwm"> <ul> <li>联系人:刘先ç”?/li> <li>手机åQ?3837273630</li> <li>¾|‘址åQ?a rel="nofollow" href="http://www.mzcfa.tw" title="www.mzcfa.tw">www.mzcfa.tw</a></li> <li>地址åQšæ²³å—省安阳市龙安区襉K«˜òqÏx‘</li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">½E€¼‹…合é‡?/span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/tgjjg/">铁合金加å·?/a> > <a href="/tgjjg/xggj/">½E€¼‹…合é‡?/a> > <a href="/supply/48.html">½E€¼‹…合é‡?/a></b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">½E€¼‹…合é‡?/h1> <h3 style="height:1px; background:#ddd; margin:10px auto;"></h3> <center><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22694/201901101632251742269478626.jpg?path=www.mzcfa.tw/uploads/cp/201901101632251742269478626.jpg" width="400" alt="½E€¼‹…合é‡? onload="javascript:DrawImage(this,400,400,5,5)" height="400"/></center> <div class="con mt10 fs14"> <p>  ½E€¼‹…合金是由多¿Uå…ƒç´ åˆ¶ä½œè€Œæˆçš„,主要ž®±æ˜¯¼‹…铁˜q˜æœ‰½E€åœŸç­‰ä¸€äº›å…ƒç´ æˆ–废钢½{‰æŒ‰ä¸€å®šæ¯”例配料经高温熔融而成的合金。稀土硅铁合金的生äñ”是在矿热炉中˜q›è¡ŒåQŒè€—电量大åQŒä¹Ÿå¯ä»¥ä½¿ç”¨ä¸­é¢‘炉生产。是生äñ”球化剂、蠕化剂、孕育剂的基¼‹€ææ–™ã€‚在生äñ”钢、铁中作æ·ÕdŠ å‰‚、合金剂。用于铸钢铸铁,有较å¼ø™„±æ°§ã€è„±¼‹«çš„效果。它的作用还有很多,如果您需要这æ ïLš„产品åQŒå¯ä»¥æ¥ç”µå’¨è¯¢ï¼Œæˆ‘们厂家是专业生产合金的厂家ã€?br /></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="/supply/53.html" title="孕育å?>孕育å?/a></p> <p>下一条:<a href="/supply/49.html" title="¼‹…渣">¼‹…渣</a></p> </div> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%cf%a1%b9%e8%ba%cf%bd%f0'>½E€¼‹…合é‡?/a>,<a href='/key.aspx?k=%cf%a1%b9%e8%ba%cf%bd%f0%bc%db%b8%f1'>½E€¼‹…合金ä­hæ ?/a>,<a href='/key.aspx?k=%cf%a1%b9%e8%ba%cf%bd%f0%c5%fa%b7%a2'>½E€¼‹…合金批å?/a>,</div> <div class="tag">来源åQ?a href='http://www.mzcfa.tw/supply/48.html'>http://www.mzcfa.tw/supply/48.html</a> </div> <div class="tag">发布旉™—´åQ?015-7-1 0:00:00</div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="artiNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/supply/48.html" rel="nofollow" title="½E€¼‹…合é‡?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22694/201901101632251742269478626.jpg?path=www.mzcfa.tw/uploads/cp/201901101632251742269478626.jpg" width="298" height="298" alt="½E€¼‹…合é‡? onload="javascript:DrawImage(this,298,298,0,0)" /></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/supply/48.html" rel="nofollow" title="½E€¼‹…合é‡?>½E€¼‹…合é‡?/a></p> </div> </div> </div> </div> <div class="ftNav"> <ul> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/" rel="nofollow" class="cur" title="¾|‘站首页">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/about/" rel="nofollow" title="关于我们">关于我们</a> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/supply/" rel="nofollow" title="产品中心">产品中心</a> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/news/" rel="nofollow" title="新闻动æ€?>新闻动æ€?/a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a href="http://www.topzircon.com/">English</a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/sitemap.html" title="¾|‘站地图" >¾|‘站地图<em></em></a></li> </ul> </div> <div class="foot font_w "> <div class="clearfix wfixed"> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.mzcfa.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" rel="nofollow" target="_parent">复制链接</a>)Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" rel="nofollow" target="_blank">½{‘å°l</a> <a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=d6a072ab6af6a8cdda05764a0e76d42a" target="_blank">癑ֺ¦¾lŸè®¡</a> <a href="/weibo/" target="_blank" rel="nofollow">企业微博</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="http://www.mzcfa.tw/4g/" >手机¾|‘ç«™</a> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> </p> <p>定径水口生äñ”厂家哪家好?中间包快换水口多ž®‘é’±åQŸç¡…¼„›_ˆé‡‘怎么æ øP¼Ÿå®‰é˜³å¸‚卓创冶金材料有限公åæ€¸“业生产提供锆质定径水口、快换水口、定径水口等产品åQŒæ¬¢˜qŽæ¥ç”는Ÿäº§å®šåˆÓž¼</p> <div style="width:500px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255436406'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255436406%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-02-03/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> </div>严禁转蝲或镜像,˜qè€…å¿…½IӞ¼ </div> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/hena.html" title="沛_—" target="_blank" >沛_—</a> <a href="/hebei.html" title="沛_Œ—" target="_blank" >沛_Œ—</a> <a href="/shandong.html" title="å±×ƒ¸œ" target="_blank" >å±×ƒ¸œ</a> <a href="/shanxi.html" title="å±Þp¥¿" target="_blank" >å±Þp¥¿</a> <a href="/yunna.html" title="云南" target="_blank" >云南</a> <a href="/ningxia.html" title="宁夏" target="_blank" >宁夏</a></b></p> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/zhuochuang/images/ewm.png" width="100" height="100" /> <p>扫描查看手机ç«?/p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/zhuochuang/js/select.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?d6a072ab6af6a8cdda05764a0e76d42a"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/zhuochuang/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".asidePro dt a").each(function(){ if($(this).text()==$(".crumb b a").eq(2).text()){ $(".asidePro dt a").removeClass("cur"); $(this).addClass("cur"); } }); }) </script> <a href="http://www.mzcfa.tw/">±ÈÌرÒÀ³ÌرÒÐÐÇé</a> <a href="http://www.oedwgm.icu">Ìì½òʱʱºÅÂë¼Ç¼</a> <a href="http://www.ookpdf.icu">Èü³µpkÊ°¿ª½±Ö±²¥ÏÂÔØ</a> <a href="http://www.wgrjkw.icu">½­Î÷ʱʱ²Ê¿ª½±Í¶×¢±í</a> <a href="http://www.twwrjm.icu">Çຣ¿ìÈý×ÛºÏ×ßÊÆͼ</a> <a href="http://www.oradty.icu">ɽÎ÷½ñÌì¿ìÀÖÊ®·Ö×ßÊÆͼ</a> <a href="http://www.gumelw.icu">½­Î÷ÐÂʱʱÔõôÆƽâ</a> <a href="http://www.mtfbza.icu">7ÐDzʿª½±½á¹ûÍæ·¨</a> <a href="http://www.wiydfy.icu">Çຣ¿ìÈýÒÅ©ºÅ</a> <a href="http://www.dkqzhp.icu">3438âŸËãÅÌ×ÊÁϹܼÒÆÅÒ»Ò»¡Ì</a> <a href="http://www.nmugav.icu">°ÄÖÞÐÒÔË10¿ª½±¼Æ»®</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>