ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 合金¾pÕdˆ—(厂家,ä»äh ¼,批发) - 安阳市卓创冶金材料有限公å?/title> <meta name="keywords" content="莱特币行情视频,2016年莱特币价格走势,莱特币价格直逼300" /> <meta name="description" content="ÓñϪ¶¸ÃÙ½ðÈÚ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾莱特币价格今日行情,莱特币行情预测,2016莱特币价格走势图,莱特币价格走势,2013莱特币走势,2016年莱特币价格走势图,莱特币价格走势,国外莱特币行情,莱特币行情走势图,莱特币行情价格走势图" /> <link type="text/css" href="/template/zhuochuang/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/zhuochuang/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/zhuochuang/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhuochuang/js/dtlb123.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/zhuochuang/js/DrawImage.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="topNav"> <div class="topNavSe"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22694/stat/"></script> <a>安阳市卓创冶金材料有限公åæ€Ø“您免è´ÒŽä¾?a href="/">快换水口</a>ã€?a href="/supply/">定径水口</a>ã€?a href="/news/">¼‹…碳合金ç?/a>½{‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯ï¼Œæ•¬è¯·å…Ïx³¨åQ?</a> <div class="search"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误‚¾“入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/zhuochuang/images/search_button.jpg" class="search_button"> </Form> </div> </div> </div> <div class="topCen"> <div class="fl logo"><img src="/uploads/logo/20181227112525.png" alt="安阳市卓创冶金材料有限公å? /></div> <div class="tubiao"><img src="/template/zhuochuang/images/tubiao.png"></div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h2 class="fl mt5"><img src="/template/zhuochuang/images/tel.jpg" alt="咨询热线"/></h2> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">咨询热线</p> <p class="toptel font_a fb">13837273630</p> </h3> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/" rel="nofollow" class="cur" title="¾|‘站首页">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/about/" rel="nofollow" title="关于我们">关于我们</a> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/supply/" rel="nofollow" title="产品中心">产品中心</a> <ul class="submenu"> <li> <a href="http://www.mzcfa.tw/nhcljl" title="耐火材料¾pÕdˆ—" rel="nofollow">耐火材料¾pÕdˆ—</a> </li> <li> <a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl" title="合金¾pÕdˆ—" rel="nofollow">合金¾pÕdˆ—</a> </li> <li> <a href="http://www.mzcfa.tw/zzfl" title=" 铔R€ è¾…æ–? rel="nofollow"> 铔R€ è¾…æ–?/a> </li> <li> <a href="http://www.mzcfa.tw/jt" title="其它" rel="nofollow">其它</a> </li> </li> </ul> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/news/" rel="nofollow" title="新闻动æ€?>新闻动æ€?/a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/about/about2.html" rel="nofollow" title="质量体系">质量体系</a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a href="http://3d.720smart.com/project/tourdcbbb886/index.html">全景VR</a></li> <li><a href="http://www.topzircon.com/">English</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20181227110616.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181227110627.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190104031018.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">产品中心</span> <p class="fs16 font_a">PRODUCT CENTER</p> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt><a href="http://www.mzcfa.tw/nhcljl/" title="耐火材料¾pÕdˆ—">耐火材料¾pÕdˆ—</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhcljl/sb/" title="塞棒" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">塞棒</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhcljl/zjbzlkhjg/" title="中间包水口快换机æž? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">中间包水口快换机æž?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhcljl/zjbjxgszdl/" title="中间包碱性干式振动料" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">中间包碱性干式振动料</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhcljl/zjbzz/" title="中间包åñ”ç ? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">中间包åñ”ç ?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhcljl/yzgx/" title="优质锆芯" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">优质锆芯</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhcljl/khsk/" title="快换水口" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">快换水口</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/nhcljl/djsk/" title="定径水口" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">定径水口</a></dt> <dt><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/" title="合金¾pÕdˆ—">合金¾pÕdˆ—</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/g/" title="¼‹…é’™" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…é’™</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/gz/" title="¼‹…渣" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…渣</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/thg25/" title="¼„›_Œ–¼‹? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼„›_Œ–¼‹?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/gtgj/" title="¼‹…碳合金" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…碳合金</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/xggj/" title="½E€¼‹…合é‡? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">½E€¼‹…合é‡?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/tyj/" title="脱氧å‰? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">脱氧å‰?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/glbg/" title="¼‹…铝钡钙" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…铝钡钙</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/gbg/" title="¼‹…é’¡é’? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…é’¡é’?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/glg/" title="¼‹…铝é’? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…铝é’?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/glb/" title="¼‹…铝é’? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…铝é’?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/gm/" title="¼‹…é”°" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…é”°</a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/gjjl/gt/" title="¼‹…铁" style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">¼‹…铁</a></dt> <dt><a href="http://www.mzcfa.tw/zzfl/" title=" 铔R€ è¾…æ–?> 铔R€ è¾…æ–?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/zzfl/jzj/" title="集渣å‰? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">集渣å‰?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/zzfl/yyk/" title="孕育å? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">孕育å?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/zzfl/qhj/" title="球化å‰? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">球化å‰?/a></dt> <dt style="height: 28px;line-height: 28px;"><a href="/zzfl/yyj/" title="孕育å‰? style="text-indent: 1em;font-size: 12px;height: 28px;line-height: 28px;">孕育å‰?/a></dt> <dt><a href="http://www.mzcfa.tw/jt/" title="其它">其它</a></dt> </dl> </div> <div class="lxwm"> <ul> <li>联系人:刘先ç”?/li> <li>电话åQ?372-5660266</li> <li>手机åQ?3837273630</li> <li>传真åQ?372-5660299</li> <li>¾|‘址åQ?a rel="nofollow" href="http://www.mzcfa.tw" rel="nofollow" title="www.mzcfa.tw">www.mzcfa.tw</a></li> <li>地址åQšæ²³å—省安阳市龙安区襉K«˜òqÏx‘</li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">合金¾pÕdˆ—</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/gjjl/">合金¾pÕdˆ—</a></b> </div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <h6 class="protext(row='6' orderby='px' PageIndex='1' ParentID='2')">两种或两¿Uä»¥ä¸ŠåŒ–学物质(臛_°‘有一¾l„分为金属)混合而成的具有金属特性的物质åQŒä¸€èˆ¬ç”±å„组分熔合成均匀的液体,再经冷凝而得ã€?/h6> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/g/" title="¼‹…é’™" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150701054158.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/g/" title="¼‹…é’™" >¼‹…é’™</a></p> </div> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/gz/" title="¼‹…渣" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150619105414.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/gz/" title="¼‹…渣" >¼‹…渣</a></p> </div> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/thg25/" title="¼„›_Œ–¼‹? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150619105316.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/thg25/" title="¼„›_Œ–¼‹? >¼„›_Œ–¼‹?/a></p> </div> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/gtgj/" title="¼‹…碳合金" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150619105231.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/gtgj/" title="¼‹…碳合金" >¼‹…碳合金</a></p> </div> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/xggj/" title="½E€¼‹…合é‡? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150619105142.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/xggj/" title="½E€¼‹…合é‡? >½E€¼‹…合é‡?/a></p> </div> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/tyj/" title="脱氧å‰? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150619105021.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/tyj/" title="脱氧å‰? >脱氧å‰?/a></p> </div> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/glbg/" title="¼‹…铝钡钙" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150619104812.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/glbg/" title="¼‹…铝钡钙" >¼‹…铝钡钙</a></p> </div> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/gbg/" title="¼‹…é’¡é’? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150619104325.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/gbg/" title="¼‹…é’¡é’? >¼‹…é’¡é’?/a></p> </div> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/glg/" title="¼‹…铝é’? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150619104120.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/glg/" title="¼‹…铝é’? >¼‹…铝é’?/a></p> </div> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/glb/" title="¼‹…铝é’? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150619103831.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/glb/" title="¼‹…铝é’? >¼‹…铝é’?/a></p> </div> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/gm/" title="¼‹…é”°" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150619103736.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/gm/" title="¼‹…é”°" >¼‹…é”°</a></p> </div> <!-- --> <div class="insProLi"> <h3><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/gt/" title="¼‹…铁" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20150619103645.jpg" width="300" height="225" alt="[productname]" onload="javascript:DrawImage(this,300,225,5,5)"/></a></h3> <p><a href="http://www.mzcfa.tw/gjjl/gt/" title="¼‹…铁" >¼‹…铁</a></p> </div> <!-- --> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul><li class="previous_s">上一™å?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一™å?/li> </ul> </div> </div> </div> <div class="ftNav"> <ul> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/" rel="nofollow" class="cur" title="¾|‘站首页">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/about/" rel="nofollow" title="关于我们">关于我们</a> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/supply/" rel="nofollow" title="产品中心">产品中心</a> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/news/" rel="nofollow" title="新闻动æ€?>新闻动æ€?/a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a href="http://www.topzircon.com/">English</a></li> <li><a href="http://www.mzcfa.tw/sitemap.html" title="¾|‘站地图" >¾|‘站地图<em></em></a></li> </ul> </div> <div class="foot font_w "> <div class="clearfix wfixed"> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.mzcfa.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" rel="nofollow" target="_parent">复制链接</a>)Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" rel="nofollow" target="_blank">½{‘å°l</a> <a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=d6a072ab6af6a8cdda05764a0e76d42a" target="_blank">癑ֺ¦¾lŸè®¡</a> <a href="/weibo/" target="_blank" rel="nofollow">企业微博</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="http://www.mzcfa.tw/4g/" >手机¾|‘ç«™</a> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> </p> <p>定径水口生äñ”厂家哪家好?中间包快换水口多ž®‘é’±åQŸç¡…¼„›_ˆé‡‘怎么æ øP¼Ÿå®‰é˜³å¸‚卓创冶金材料有限公åæ€¸“业生产提供锆质定径水口、快换水口、定径水口等产品åQŒæ¬¢˜qŽæ¥ç”는Ÿäº§å®šåˆÓž¼</p> <div style="width:500px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255436406'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255436406%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-02-03/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> </div>严禁转蝲或镜像,˜qè€…å¿…½IӞ¼ </div> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/hena.html" title="沛_—" target="_blank" >沛_—</a> <a href="/hebei.html" title="沛_Œ—" target="_blank" >沛_Œ—</a> <a href="/shandong.html" title="å±×ƒ¸œ" target="_blank" >å±×ƒ¸œ</a> <a href="/shanxi.html" title="å±Þp¥¿" target="_blank" >å±Þp¥¿</a> <a href="/yunna.html" title="云南" target="_blank" >云南</a> <a href="/ningxia.html" title="宁夏" target="_blank" >宁夏</a></b></p> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/zhuochuang/images/ewm.png" width="100" height="100" /> <p>扫描查看手机ç«?/p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/zhuochuang/js/select.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?d6a072ab6af6a8cdda05764a0e76d42a"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/zhuochuang/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <a href="http://www.mzcfa.tw/">±ÈÌرÒÀ³ÌرÒÐÐÇé</a> <a href="http://www.djrfks.icu">°ÄÖÞ¿ìÀÖʱʱ</a> <a href="http://www.jujzxc.icu">ÔÆÄÏʱʱÏÂÔØÊÖ»ú°æÏÂÔØ</a> <a href="http://www.kogqzl.icu">ÍæÈýÕÅÅÆ</a> <a href="http://www.oyvdhd.icu">vrÈüÄÄÀïµÄ</a> <a href="http://www.iuvqqh.icu">Ìì½ò¿ìÀÖÊ®·ÖÔ¤²â</a> <a href="http://www.pmjpev.icu">вʰɸ£²Ê3d×ÖÃÕ»­ÃÕ×Ü»ã´óÈ«</a> <a href="http://www.hxloam.icu">Ìì½òʱʱ</a> <a href="http://www.hfffgv.icu">Îå·ÖÈü¼Æ»®Êý¾Ý·ÖÎöÈí¼þ</a> <a href="http://www.dstxyj.icu">2019ÄêÌì™CԊ001Ò»152ÆÚ</a> <a href="http://www.lvbyfa.icu">¸£²Ê3d×î½üÊ®ÆÚ¿ª»úºÅ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>